0

Заявление о возбуждении дела о банкротстве

вих. № 01-11/12

від 01.11.2012р.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД  міста Києва

кредитор:                Товариство з обмеженою відповідальністю

«КРЕДИТОР»

ідентифікаційний код 00000000;

01000, м. Київ, _____________________________;

п/р 26001111111110 в КФ ПАТ «Банк»,

МФО 000000.

 

боржник:                 Товариство з обмеженою відповідальністю

«БОРЖНИК»

ідентифікаційний код 11111111;

01000, м. Київ, _____________________________;

п/р 260022222222220 в КФ ПАТ «Банк»,

МФО 000000.

ЗАЯВА

про порушення справи про банкрутство

«10» травня 2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТОР» (далі за текстом – “Кредитор”) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БОРЖНИК» (далі за текстом – “Боржник”) було укладено Договір постачання № 10-05/12 (далі за текстом – “Договір”), предметом якого було постачання товару згідно специфікацій до договору, а саме будівельних матеріалів та обладнання. «12» травня 2012 року Кредитор передав, а Боржник прийняв товар у кількості та асортименті, визначених у Специфікації № 1 від 10.05.2012р. до Договору постачання № 10-05/12 від 10.05.2012р., (далі за текстом – «Товар») що підтверджується підписаною обома сторонами Видатковою накладною № РН-0000007 від 12.05.2011р.

Відповідно до п.п. 2.3., 2.4. Договору постачання № 10-05/12 від 10.05.2012р. Боржник зобов’язаний був оплатити одержаний Товар шляхом перерахування коштів на поточний банківський рахунок Кредитора протягом 10 банківських днів після отримання Товару. За Видатковою накладною № РН-0000007 від 12.05.2012р. Кредитором боржнику було поставлено Товар на загальну суму 340’000,00 грн. (триста сорок тисяч грн. 00 коп.). Боржник зобов’язання оплатити одержаний Товар Кредиторові не виконав, тому Кредитор спрямував 23.05.2012р. Боржникові Претензію вих. № 56/3 та Акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.06.2012р., який було Боржником підписано. Відповіді на претензію Боржник Кредиторові не надав, тому 02.06.2012р. Кредитор звернувся з позовною заявою до Боржника до Господарського суду м. Києва, який Рішенням у справі № 1/111/2012 від 22.07.2012р. задовольнив позов частково і стягнув з Боржника на користь Кредитора 340’000,00 грн. основного боргу, та 6’800,00 грн. витрат на державне мито, тобто загалом 346’800,00 грн. Оскільки добровільно Боржник судового рішення не виконав, 27.07.2012р. Господарський суд м. Києва видав судовий наказ у справі № 1/111/2012 про примусове виконання рішення, який було подано для виконання до Шевченківського відділу державної виконавчої служби.

Шевченківський ВДВС Київського МУЮ 31.07.2011р. Постановою ВП № 11111111 відкрив виконавче провадження, в межах якого було Ленінським ВДВС накладено арешт та заборону відчуження на майно та грошові кошти Боржника, одержано відповіді про відсутність коштів на арештованому банківському рахунку Боржника, відсутність в нього сільськогосподарської техніки та автотранспорту.

Таким чином, борг Боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРЖНИК» перед Кредитором Товариством з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТОР» в сумі 346’800,00 грн. (триста сорок шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.), з яких основний борг 340’000,00 грн. (триста сорок тисяч грн. 00 коп.), станом на день подачі цієї заяви, є непогашеним, ґрунтується (підтверджується) на наявному виконавчому документі – Судовому наказі про примусове виконання рішення Господарського суду м. Києва від 27.07.2011р. у справі № 1/111/2012, за яким відкрите виконавче провадження державною виконавчою службою. Зазначені грошові вимоги Кредитора до Боржника заставою не забезпечені. Строк виконання Боржником грошового зобов’язання – 10 банківських днів від дня поставки Товару – перед Кредитором сплинув 26.05.2012р., виконавче провадження щодо примусового стягнення цього боргу порушено 31.07.2012р., тобто Боржник невзмозі виконати зобов’язання, в тому числі шляхом примусового стягнення, на день подання цієї заяви вже більш ніж три місяці. Сума грошового зобов’язання Боржника перед Кредитором – основна сума боргу – 308’000,51 грн. перевищує мінімально необхідні для порушення справи про банкрутство 300 мінімальних розмірів заробітної плати (1118,00 грн. х 300 = 335’400,00 грн., розмір мінімальної заробітної плати на жовтень 2012 р. згідно ст. 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік» складає 1118,00 грн.).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; ст.ст. 1, 2, 41, 12, 13 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД:

1.      Прийняти цю заяву до розгляду і порушити провадження у справі про банкрутство.
2.      Визнати грошові вимоги Кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТОР» до Боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРЖНИК» в загальній сумі 346’800,00 грн. (триста сорок шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.), з яких основний борг (грошове зобов’язання) складає 340’000,00 грн. (триста сорок тисяч грн. 00 коп.).
3.      Ввести процедуру розпорядження майном Боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРЖНИК» та призначити розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича (ліц. АД № 040813 від 04.07.12 р.).

 

Додатки:

 1. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «БОРЖНИК»  на 1  арк.
 2. Копія довідки про внесення ТОВ «БОРЖНИК»   до ЄДРПОУ на 1 арк.
 3. Копія Статуту ТОВ «БОРЖНИК»    на 12 арк.
 4. Зміни № 1 до Статуту ТОВ «БОРЖНИК»    на 3 арк.
 5. 5.Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖНИК» на 1 арк.
 6. Наказ № 1-К від 16.08.2010р. по особовому складу на 1 арк.
 7.  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «КРЕДИТОР» на 1 арк.
 8. Копія довідки статуправління щодо ТОВ «КРЕДИТОР» на 1 арк.
 9. Копія статуту ТОВ «КРЕДИТОР» на 9 арк.
 10. Протокол № 1 зборів засновників ТОВ «КРЕДИТОР» від 15.06.2007р. на 1 арк.
 11. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КРЕДИТОР» від 16.03.2011р. на 1 арк.
 12. Копія Договору поставки  № 10-05/12 від 10.05.2012р. на 2 арк.
 13. Копія Специфікації № 1 від 10.05.2012р. на 1 арк.
 14. Копія видаткової накладної № РН – 0000007 від 12.05.2012р. на 1 арк.
 15. Копія довіреності № 3 від 12.05.2012р. на 1 арк.
 16. Копія рахунку-фактури № СФ — 0000008 від 12.05.2012р. на 1 арк.
 17. Копія Акту звіряння взаємних розрахунків від 01.06.2012р. на 1 арк.
 18. Копія Претензії про сплату вартості товару вих № 56/3 від 23.05.2012р. на 1 арк.
 19. Копія Позовної заяви від 02.07.2012р. з додатками на 8 арк.
 20. Копія Рішення Господарського суду у справі № 1/111/2012 від 02.08.2012р. на 2 арк.
 21. Копія наказу про примусове виконання рішення у справі № 1/111/2012 від 27.07.2012р. на 1 арк.
 22. Копія Постанови ВДВС ВП № 11111111 від 31.07.2012р. на 1 арк.
 23.  Лист від ВДВС вих № 6-646 від 24.10.12р. на 1 арк.
 24. Копія Постанови ВДВС ВП № 11111111 від 14.10.2012р. на 1 арк.
 25. Лист від ВДВС вих № 18826 від 24.10.12р. на 1 арк.
 26. Інформація про виконавче провадження на 1 арк.
 27. Заява арбітражного керуючого на участь у справі з додатком на 2 арк.
 28.  Докази надіслання копії цієї заяви боржнику на 1 арк.
 29. Докази сплати судового збору на 1 арк.

Директор ТОВ «КРЕДИТОР»                                                                  О. А. Кредиторов

Добавлено в: Образцы документов

Последние записи

Закладки и Отметки

Оставить ответ

Submit Comment

*